11 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

8 września 2023 r. ogłoszony został, współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom. 

Dla kogo ?

Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

       Scenariusz lekcji powinien obejmować:

 • informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
 • informacje dotyczące zjawiska polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Zgłoszenia

Nauczyciele z województwa zachodniopomorskiego mogą przesyłać do 30 października 2023 r. zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: promocja@kuratorium.szczecin.pl
Trzy najlepsze prace w województwie dopuszczone do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej kuratorium oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

Główne cele konkursu

 • rozszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o kreatywne i innowacyjne metody nauczania historii;
 • poszerzenie wiedzy nauczycieli o zjawisku polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej i relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej;  
 • przybliżenie nauczycielom biorącym udział w konkursie postaci Józefa Ulmy i członków jego rodziny w związku z ich beatyfikacją;
 • wykorzystanie zdobytych w konkursie kompetencji do poszerzania wiedzy uczniów o Holokauście i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

Co powinno zawierć zgłoszenie ?

 • dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:
 1. imię i nazwisko nauczyciela,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje;
 • scenariusz 45-minutowej lekcji
 • skan podpisanych:
 1. oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2
  do Regulaminu;
 2. oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 

 

Załączniki

Oświadczenie dyrektora szkoły
Data: 2023-09-11, rozmiar: 28 KB
Oświadczenie nauczyciela
Data: 2023-09-11, rozmiar: 34 KB
Załącznik nr 2 - Regulamin
Data: 2023-09-11, rozmiar: 923 KB