5 października 2018

Spotkanie Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy z uczniami Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

4 października br. Zachodniopomorska Kurator Oświaty odwiedziła Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach.

Szkoła jest najstarszą a zarazem wiodącą placówka w powiecie gryfickim i jako jedna z niewielu w regionie realizuje liczne projekty unijne, pozyskując fundusze na wymiany międzynarodowe uczniów i nauczycieli.

„ Ostatnia szansa – zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń” to tytuł projektu realizowanego przez placówkę w latach 2015-2018  w ramach programu Erasmus+, wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Turcji. W ramach programu zorganizowano 9 mobilności młodzieży oraz 6 wyjazdów dla nauczycieli. W sumie z programu skorzystało 198 uczniów oraz 40 nauczycieli z pięciu krajów.

Celem przedsięwzięcia było m.in. poszerzenie wiadomości uczniów na temat bioróżnorodności, rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, językowych, informacyjnych, interkulturowych oraz interpersonalnych poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, a także nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia badań naukowych, w tym  planowania, analizy i wnioskowania.

Szkoły współpracowały z ośrodkami akademickimi, ośrodkami badawczymi, rezerwatami przyrody oraz z Parkami Narodowymi w każdym  z krajów.

W trakcie realizacji projektu powstały różne produkty, m.in. galeria eTwinning- Bioróżnorodność w literaturze, muzyce i sztuce oraz scenariusze zajęć prowadzonych z wykorzystaniem innowacyjnej  metody  nauczania CLIL.     

Efektem pracy uczniów – uczestników programu- jest  wypracowana w międzynarodowych grupach książka, której powstanie miało na celu  podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów i lokalnych społeczności krajów biorących udział w projekcie, a także stać się inspiracją do promowania  dobrych praktyk oraz metod ochrony bioróżnorodności w krajach europejskich.

Szkoła prowadzi wymiany uczniowskie z niemiecką szkołą w Tostedt), pozyskując środki zewnętrzne z Euregionu Gmin Polskich Pomerania w Szczecinie. jeszcze w tym miesiącu br. liceum stanie się szkołą studyjną – uczącą, a jej szeregi zasili nauczyciel z Niemiec w ramach programu Erasmus akcja KA1 wymiana kadr.

Dzięki współpracy nauczycieli z zagranicznymi instytucjami zewnętrznymi w placówce realizowane są liczne autorskie programy a lekcje prowadzone są z zastosowaniem innowacyjnej metody CLIL.

Za wszelkie działania i sukcesy Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego uhonorowane zostało następującymi tytułami: Szkoła z Pasją, Szkoła  z dobrą praktyką- tytuł przyznany przez Narodową Agencję w Warszawie, Bezpieczna szkoła, WF z klasą, oraz Liceum roku 2012.

Podczas swojej wizyty Zachodniopomorska Kurator Oświaty spotkała się również z gronem pedagogicznym oraz uczniami biorącymi udział w konkursie udzielania pierwszej pomocy.