14 lipca 2023

Spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami RDiM RP przy MEiN

14 lipca br. odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej z przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, które zakończyło się wspólną konferencją prasową.

Raport z konsultacji – głos młodych

Aleksandra Horoszko – Przewodnicząca Rady oraz Adrian Tomicki – członek Rady z zachodniopomorskiego oraz przewodniczący komisji edukacji przedstawili Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty raport z konsultacji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy MEiN z województwa zachodniopomorskiego, w tym rekomendacje oraz postulaty młodego pokolenia.

Tematyka

Podczas spotkania podjęto tematy takie jak: zdrowie psychiczne młodzieży, prawa ucznia, działania na rzecz aktywizacji młodzieży, wsparcie samorządów uczniowskich, działania profilaktyczne w walce z uzależnieniem od Internetu.

Działalność Rady Dzieci i Młodzieży

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do ich zadań należy wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem. Dotyczy to szczególnie planowanych zmian i propozycji rozwiązań w tym zakresie. W skład Rady wchodzą 32 osoby – po dwie z każdego województwa.

Galeria