4 września 2018

Spotkanie w sprawie Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń

4 września br., w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach, odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń.

W spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, Barbara Grabowska – kierownik projektu, przedstawiciele organów prowadzących szkoły ze Szczecina, Polic i Stargardu, dyrektorzy szkół, które uczestniczą w projekcie, przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas spotkania poruszone zostały takie zagadnienia jak: organizacja Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń, zasady funkcjonowania szkoły ćwiczeń, harmonogram zaplanowanych działań, finansowanie szkoły ćwiczeń, w tym wyposażenie gabinetów i pracowni szkolnych.

Szkoła Ćwiczeń to zespół zaplanowanych działań szkół i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesów uczenia się nauczycieli i studentów. To szkoła, w której przyszli nauczyciele – obecnie studenci ostatnich kierunków studiów pedagogicznych mają doświadczać praktycznej weryfikacji poznawanej podczas studiów teorii, a już pracujący doskonalić swój warsztat pracy. Adresatami projektu są również młodzi stażem dyrektorzy szkół.

Celem projektu jest realizacja zajęć w ramach 4 kompetencji kluczowych:

  • matematycznych,
  • przyrodniczych,
  • informatycznych,
  • językowych.

Odpowiedzialni za realizację związanych z tym zadań są dyrektorzy szkół wchodzący w skład Zespołu Merytorycznego projektu: dyrektor I LO w Szczecinie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie oraz dyrektor VI LO w Szczecinie – kierownik Zespołu.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Szczeciński i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.

Ponadto do współpracy zostały zaproszone: Gmina Police i Powiat Stargard, ponieważ na terenie tych samorządów od lat funkcjonuje dobrze zorganizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli.