7 września 2018

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

7 września br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyło się spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich, którego organizatorem był Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W wydarzeniu wzięła udział Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Sesje panelowe poświęcone były projektom realizowanym przez OHP oraz CZSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego oraz ekonomii społecznej i wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.