29 stycznia 2020

Spotkanie informacyjne przedstawicieli klas mundurowych z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

29 stycznia br., w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół, w których prowadzone są klasy wojskowe.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Kaliciak, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie: Szef WSzW płk Radosław Niecikowski, Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk Robert Białek, oficer w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień por. Piotr Prokop, a także główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pan Jan Zapłatyński oraz pan Marcin Górka z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Goście z instytucji współpracujących z kuratorium oświaty w zakresie wojskowości w czasie swoich wystąpień omówili działania zrealizowane w roku 2019 oraz przedstawili zadania, które zamierzają podjąć w 2020 roku. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie mówił o Centralnym Zlocie Klas Mundurowych, Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, Legii Akademickiej oraz o projekcie Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej przedstawiła zasady rekrutacji do brygady. Natomiast przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego opowiedział o Konferencji Klas Mundurowych, która w bieżącym roku odbędzie się w Kołobrzegu.

Głównym celem wydarzenia było omówienie zasad składania do Ministra Obrony Narodowej wniosków o zgodę na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Wnioski te należy składać do 31 marca br., a limit zezwoleń na rok 2020 określono na 130 oddziałów dla całego kraju.

Podczas spotkania przedstawiono również zaplanowane na 2020 rok przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkolenia dla nauczycieli oraz szczegółowo zostały omówione konkursy organizowane dla uczniów, przede wszystkim Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2020.