13 lutego 2020

Spotkanie autorskie z Danutą Szyksznian – Ossowską z udziałem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

12 lutego br., w Archiwum Państwowym w Szczecinie, odbyło się spotkanie autorskie z mjr Danutą Szyksznian – Ossowską, ps. „Sarenka”, na którym zaprezentowano wydanie II zmienione publikacji pt. „Wilno – krew i łzy. Ponary”.

W wydarzeniu uczestniczyła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Przytaczając słowa Wydawców, „(…) publikacja dokumentuje terror i zbrodnie dokonane przez okupantów niemieckich i litewskich kolaborantów w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a przede wszystkim w Ponarach. Zawiera wspomnienia świadków wydarzeń, ich rodzin oraz bogaty materiał ikonograficzny. Jest formą hołdu dla ofiar zbrodni na Wileńszczyźnie i przestrogą dla współczesnych pokoleń do czego może prowadzić ideologia totalitarna.”

Wydanie II zmienione książki Szyksznian to wspólna inicjatywa wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zarządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera”.

Do ponownego ukazania się publikacji w wersji rozszerzonej i w bogatszej szacie graficznej przyczynili się głównie: Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” pan Tomasz Sawicki oraz Prezes Zarządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pani Jolanta Szyłkowska

Wkrótce będzie możliwość zakupienia książki jako cegiełki wsparcia na III Ferie dla Bohatera.

Danuta Szyksznian urodziła się 7 czerwca 1925 w Krakowie. Łączniczka Armii Krajowej w Wilnie, nauczycielka, animatorka życia kulturalnego, aktywizatorka środowisk kombatanckich, strażniczka pamięci o dziejach Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej oraz o kobietach walczących i działających w konspiracji podczas II wojny światowej.