6 czerwca 2024

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady, która stanie się organem eksperckim dla Rzecznika Praw Dziecka. Nabór potrwa do 30 czerwca !

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana do życia po raz pierwszy w historii istnienia urzędu Rzecznika Praw Dziecka, czyli od 2000 r.

Nabór trwa do 30 czerwca 2024 r.

Nic o Was bez Was

Wyzwania Rady? Inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, podnoszenie świadomości o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży. Do zadań Rady należeć będzie także upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka. Rada będzie mogła inicjować działania RPD na rzecz dzieci i młodzieży, formułować postulaty legislacyjne oraz opiniować projekty aktów prawnych w zakresie zapewnienia właściwego poziomu ochrony praw dziecka w Polsce.

Rada będzie współdziałać z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, organami administracji rządowej, Sejmem i Senatem, samorządem oraz z Młodzieżowymi Radami Gmin, Miast i Powiatów czy Młodzieżowymi Sejmikami Województw.

Zadaniem Rady będzie również opiniowanie wniosków o nadanie szczególnego wyróżnienia, jakim jest Odznaka Honorowa za Zasługi na Rzecz Ochrony Praw Dziecka.

Młodzieżowy ekspert i ekspertka, czyli kto?

Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży. Kadencja każdego z nich trwa rok. Może to być osoba, która ukończyła 7 lat, a na dzień zakończenia naboru nie jest pełnoletnia, wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do wieku i stopnia dojrzałości. Chętni powinni przesłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemnej zgłoszenie ze wskazaniem zasięgu swojej działalności, jej pionierskości oraz efektywności. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://brpd.gov.pl/2024/06/04/rusza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy-przy-rzeczniczce-praw-dziecka/

Załączniki