23 listopada 2021

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Stanisława Lema

23 listopada br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów konkursu „Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Stanisława Lema.

Tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Magdalena Zarębska–Kulesza – Zachodniopomorska Kurator Oświaty,
  • Małgorzata Duras – Dyrektor Wydziału Informacji i Promocji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  • Daniel Wróbel – specjalista w Wydziale Informacji i Promocji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

wyłoniła laureatów konkursu.

Laureaci konkursu

Zostali nimi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie, Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie, Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Widuchowej.

O terminie i miejscu odebrania nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni w osobnym komunikacie.