4 lutego 2019

Przełom w rozmowach MEN ze związkami zawodowymi – konferencja prasowa Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

4 lutego br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się konferencja prasowa Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy.

Tematem konferencji było podsumowanie rozmów Ministerstwa Edukacji Narodowej ze związkami zawodowymi. Podczas spotkania Pani Kurator przedstawiła dodatkowe rozwiązania dla nauczycieli, które zaproponowało ministerstwo.

Magdalena Zarębska – Kulesza przypomniała, że przyspieszona podwyżka płac nauczycieli nastąpi już od 1 września tego roku, a nie jak wcześniej zakładano od stycznia 2020 r. Na te zobowiązania są zabezpieczone środki w budżecie. Podkreśliła konieczność jednoznacznego uregulowania dodatku za wychowawstwo dla wszystkich nauczycieli przedszkoli. Do tej pory ta, ważna dla tej grupy nauczycieli kwestia, nie była precyzyjnie uregulowana. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest ujednolicenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo, którego wysokość jest różnie określana przez poszczególne samorządy w skali Polski. Pani Kurator mówiła również o rozszerzeniu uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę na nauczycieli kontraktowych oraz mianowanych. Nauczyciel dyplomowany otrzyma taki dodatek w wysokości 500 złotych. Podczas konferencji poruszono również kwestie konkretnego wsparcia dla nauczycieli na początku kariery – Stażyście na Start! oraz zwiększenia od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w celu wzmocnienia finansowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące propozycji ministerstwa znajduję się na stronie MEN.