2 września 2022

„Projekt: Wieszcz” – konkurs Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, Zachodniopomorska Kurator Oświaty organizuje konkurs pn. „Projekt: Wieszcz”. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 6-8 ze szkół podstawowych oraz do uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Informacje o konkursie

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród uczniów z naszego regionu wiedzy dotyczącej literatury epoki Romantyzmu Polskiego w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie projektu edukacyjnego w postaci prezentacji, filmu lub innego materiału multimedialnego, który będzie wynikiem poszukiwań odzwierciedlenia u współczesnych twórców elementów twórczości i ciekawych aspektów życia Czterech Wieszczów epoki Romantyzmu Polskiego – tj. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida lub Zygmunta Krasińskiego.

Projekty należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecinie), z dopiskiem Konkurs „Projekt: Wieszcz”, do dnia 30 listopada br. Liczy się data faktycznego wpłynięcia pracy.

Rok Romantyzmu Polskiego

Rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego, ustanowiony przez Sejm RP w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W uchwale sejmowej czytamy: „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-09-02, rozmiar: 38 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2022-09-02, rozmiar: 32 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2022-09-02, rozmiar: 15 KB