19 czerwca 2024

Prezydent nagrodził najzdolniejszych uczniów ze Szczecina

19 czerwca br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński pogratulował zdobywcom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

Za co nagroda ?

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina przyznawane są uczniom szczecińskich szkół, za wybitne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym. 

W tym roku Urząd Miasta wyróżnił łącznie 373 uczniów –188 ze szkół podstawowych oraz 185 z ponadpodstawowych.

Składamy gratulacje wszystkim nagrodzonym !

Galeria