31 grudnia 2021

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

Rozpoczynają się prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do udziału w prekonsultacjach propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych–zachecamy-do-udzialu.Merytoryczne uwagi i opinie  dotyczące propozycji wymagań egzaminacyjnych można składać do 10 stycznia 2022 r.

Czym są prekonsultacje?

Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Natomiast dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych, które obowiązywały w roku 2020 i 2021.