18 listopada 2022

Polsko – niemieckie pożegnanie jesieni w SP nr 10 w Szczecinie

18 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie odbyły się warsztaty artystyczno – sportowe dzieci, czyli polsko – niemieckie pożegnanie jesieni. Wzięła w nich udział Małgorzata Duras – dyrektor Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Aktywne zabawy

W warsztatach wzięły udział trzy grupy: Przedszkole w Locknitz, Przedszkole Publiczne nr 67 w Szczecinie oraz Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie. Obejmowały one aktywną strefę „Drużyny Kangura”, dmuchańce, warsztaty – manufaktura mydła, warsztaty –  kwiatki z drewna, projektowanie – długopisy 3D zakupione w ramach programu MEiN „Laboratoria Przyszłości” oraz stację odpoczynku.

Cel projektu

Spotkanie odbyło się w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Celem projektu jest utrwalenie i wzmocnienie stanu współpracy polsko-niemieckiej poprzez realizację transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny przygranicza.

Galeria