26 września 2022

Podsumowanie wypoczynku letniego 2022

Podsumowanie wypoczynku letniego „Bezpieczne wakacje 2022”.

 

Zorganizowane formy wypoczynku

W tym roku na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowanych zostało 3371 różnych form wypoczynku, w których wzięło udział prawie 160 tys. dzieci i młodzieży.

Co roku województwo zachodniopomorskie jest jednym z najczęściej wybieranych przez organizatorów wypoczynku. Niemal 1/3 dzieci i młodzieży uczestniczy w koloniach, czy obozach organizowanych w naszym regionie.

Kontrole wypoczynku

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wypoczynku Zachodniopomorski Kurator Oświaty zorganizował 338 kontroli.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zostały wydane stosowne zalecenia. Najczęściej dotyczyły one

  • prowadzonej dokumentacji,
  • obowiązków kierowników i wychowawców,
  • prawidłowej organizacji grup.

Zdecydowana większość organizatorów, podczas trwania letniego wypoczynku, zapewniła dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, ciekawy program przebiegu wypoczynku, a także opiekę medyczną i ratownika  wodnego.

Współpraca

W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz bezpieczeństwa wypoczywającej na naszym terenie młodzieży, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jak co roku, prowadziło stałą współpracę z  Komendą Wojewódzką Policji i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Reagujemy także na każdy sygnał rodziców i instytucji zewnętrznych.

Raport

Szczegółowy raport z działań podejmowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty znajduje się w prezentacji załączonej poniżej.

Podsumowanie wypoczynku letniego 2022 – prezentacja

 

Załączniki

Prezentacja - podsumowanie
Data: 2022-09-26, rozmiar: 4 MB