26 czerwca 2018

Podsumowanie Rady Edukacyjnej przy Zachodniopomorskim Kuratorze Oświaty

26 czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy rok działania Rady Edukacyjnej przy Zachodniopomorskim Kuratorze Oświaty.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów prowadzących, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza przedstawiła genezę Rady Edukacyjnej, założenia oraz podjęte działania w jej zakresie.

O działaniach na rzecz szkolnictwa ogólnego w trzech typach szkół: szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także o działaniach na rzecz szkolnictwa branżowego mówiły: dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Izabela Pawlak oraz dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Urszula Berlińska.

Strategię dalszych działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w województwie zachodniopomorskim przedstawiła dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Iwona Rydzkowska.

Podsumowanie badań prowadzonych przez Uniwersytet Szczeciński przedstawiły: pani dr Edyta Kopaczewska oraz pani dr Zofia Kuczyńska.