13 grudnia 2018

Podsumowanie programu „Odważna ósemka” z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

11 grudnia br., w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie, odbyło się spotkanie podsumowujące program „Odważna ósemka” – Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 i 9 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych.

W wydarzeniu uczestniczyli Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin pan Krzysztof Soska oraz pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko – Koordynator Projektu.

Wzrastająca w ostatnim czasie częstość występowania nadmiernej masy ciała u dzieci uzasadniała potrzebę przeprowadzenia działań profilaktycznych.

W związku z tym Gmina Miasta Szczecin na przełomie lat 2016 – 2018 realizowała program profilaktyki zdrowotnej „Odważna ósemka”.

Wykonawcą przedsięwzięcia byli: Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz SZKOLMED M. Piejak, M. Wojciechowska.

Pierwszy etap programu realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych naszego miasta. Od 6 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku zostało zbadanych 4973 dzieci.

Nadmierną masę ciała (nadwaga i otyłość) zdiagnozowano u 1139 pacjentów. Poza tym podwyższone ciśnienie tętnicze wykryto u 563 pacjentów a niezadowalającą wydolność fizyczną zanotowano aż u 38% pacjentów.

Do drugiego etapu programu przystąpiło 765 dzieci z otyłością. Dzieci te zostały objęte roczną, interdyscyplinarną opieką lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty aktywności fizycznej – przeprowadzono co kwartał wizyty u każdego specjalisty. Równolegle całe rodziny były edukowane, przeprowadzone zostały specjalistyczne warsztaty oraz wydarzenia sportowe dla dzieci (wielozadaniowe wycieczki po lesie, rajdy rowerowe, zajęcia pływackie na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej). Przeprowadzono również szeroką akcję informacyjną skierowaną do nauczycieli i personelu pracującego na stołówkach szkolnych.

W wyniku interwencji aż 59% dzieci objętych programem obniżyło wskaźnik BMI średnio o 1,21+/-2,34. Stwierdzono większy przyrost tkanki mięśniowej w stosunku do tkanki tłuszczowej.

Więcej informacji na temat podsumowania programu znajduje się w załączniku.

Załączniki

Podsumowanie programu
Data: 2018-12-13, rozmiar: 416 KB