22 maja 2018

Konferencja klas realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej

22 maja br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza razem z Dyrektorem Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego panią Izabelą Pawlak oraz młodzieżą z zachodniopomorskich szkół z klas mundurowych złożyła kwiaty pod Pomnikiem „Ofiar Grudnia 1970”.

Złożenie kwiatów było jednym z punktów podsumowania „Konferencji klas realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej”, której celem było spotkanie nauczycieli prowadzących klasy mundurowe oraz bliższe zapoznanie uczniów z historią walk Państwa Polskiego o Pomorze Zachodnie, zwłaszcza stoczonych w początkach państwa polskiego przez Piastów oraz walk o Szczecin w ramach „Operacji Berlińskiej” podczas II Wojny Światowej.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy konferencji odwiedzili Chlebowo, gdzie zapoznali się z przebiegiem przygotowania 65. i 70. Armii do „Operacji Odra”. Następnie udali się do Moczył w gminie Kołbaskowo. Tam przedstawiono im forsowanie Odry i przebieg walk. Natomiast w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty towarzyszyła uczniom podczas oglądania wystawy w Centrum Dialogu Przełomy.

W wydarzeniu wzięło udział 9 szkół z województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorem inicjatywy był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.