15 września 2020

Podręczniki dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do szkół ponadpodstawowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiera od dyrektorów szkół ponadpodstawowych:

  • zapotrzebowanie na wydruk zaadaptowanych podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym i uczniów niewidomych w systemie Braille´a,
  • informacje o podręcznikach, materiałach edukacyjnych, ćwiczeniowych oraz książkach pomocniczych dla uczniów słabowidzących i niewidomych, które mogą być przekazane lub wypożyczone innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Powyższe informacje powinny zostać przekazane do ORE do 18 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021 w załączonym poniżej piśmie ORE do dyrektorów szkół.

 

Załączniki

Pismo do Dyrektorów
Data: 2020-09-15, rozmiar: 81 KB