7 września 2018

Podpisanie umowy patronackiej z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

7 września br., w auli Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie, odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy wspomnianą placówką oświatową, a firmami ENEA S.A. oraz ENEA Operator.

W wydarzeniu wzięły udział Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego pani Urszula Berlińska.

W spotkaniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć.

Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa branżowego.