11 czerwca 2018

Piknik promujący zdrowie w Strachocinie

8 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Strachocinie pani Daniela Arciszewska – starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz koordynator wojewódzki Szkół Promujących Zdrowie wzięła udział w pikniku podsumowującym trzyletnie działania szkoły. Miały one na celu uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Obecnie w sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Heath In Europe – SHE) przyjmuje się eko-holistyczny model szkoły promującej zdrowie. Zakłada on istnienie powiązanych wzajemnie ze sobą pięciu kluczowych elementów „wewnątrz” szkoły oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych, związanych z legislacją, polityką i inicjatywami w resorcie zdrowia i edukacji na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.