19 marca 2021

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Wielkanoc 2021

Trwa kolejna edycja akcji Fundacji Polskich Wartości pn. Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Wielkanoc 2021. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, która dzisiaj przekazała Prezesowi Fundacji panu Wojciechowi Woźniakowi paczki przygotowane dla Szkoły Podstawowej w Rakańcach oraz Szkoły Specjalnej w Solecznikach.

Pomoc dla naszych rodaków

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Wielkanoc 2021 jest częścią całorocznej akcji organizowanej od 2014 roku. Polega ona na wsparciu materialnym Polaków mieszkających na terytorium Litwy, Białorusi i Łotwy, szczególnie przed Wielkanocą i Świętami Bożego Narodzenia, a także na organizacji wypoczynku dla dzieci z tych rejonów, pod nazwą Kresowe Wakacje. Pomoc trafia przede wszystkim do polskich rodzin oraz osób starszych i samotnych w ciężkiej sytuacji materialnej, a także do instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, ośrodki, kluby zrzeszające Polaków, hospicja.

Galeria (2 zdjęcia)