17 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

W dniach 11 – 13 maja 2018 br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sławnie, odbył się  XLI Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani  Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy. Podczas Finałowej Gali konkursu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty reprezentował Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień.

Celem konkursu było między innymi sprawdzenie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów, wyłonienie najlepszych matematyków w środowisku młodzieży niesłyszącej oraz wymiana doświadczeń i   integracja środowiska osób borykających się z niepełnosprawnością wynikającą z wady słuchu.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych:
I miejsce – Instytut Głuchoniemych w Warszawie,
II miejsce – Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu,
III miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Olsztynie.

Po uroczystym  zakończeniu, na którym ogłoszono wyniki i przedstawiono zwycięzców młodzież bawiła się na spotkaniu integracyjnym połączonym z konkursami.