27 maja 2024

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko – wizytator ds. nadzoru pedagogicznego

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza nabór na stanowisko:

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego.

Miejsce wykonywania pracy: Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4

Dokumenty należy składać lub przesyłać do 5 czerwca 2024 r. pod adres:

Kuratorium Oświaty ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – wizytator Szczecin” (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://bip.kuratorium.szczecin.pl/artykul/121/11450/wizytatora-ds-nadzoru-pedagogicznego-w-wydziale-ksztalcenia-ogolnego-i-specjalnego