8 czerwca 2020

Obsługa klienta w Kuratorium Oświaty w Szczecinie/ Customer service at the Board of Education in Szczecin

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, musieliśmy zmienić zasady obsługi klienta w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Drogi Kliencie, sprawdź, czy Twoją sprawę możemy załatwić elektronicznie lub telefonicznie. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, zadzwoń i umów się z konkretnym pracownikiem naszej jednostki. Umówienie się na konkretną godzinę pozwoli uniknąć spotkania z innymi przypadkowymi osobami. Numery telefonów naszych pracowników znajdziesz TUTAJ. Jeżeli nie wiesz, z kim powinieneś porozmawiać o swojej sprawie, zadzwoń na naszą centralę (tel. 91 44 27 500) – zostaniesz pokierowany do właściwej osoby.

Kiedy już umówisz się na spotkanie z naszym pracownikiem, nie zabieraj ze sobą osób towarzyszących. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w których osoba towarzysząca jest Twoim opiekunem, tłumaczem bądź przedstawicielem ustawowym.

Przy wejściu do naszej siedziby (oraz naszych jednostek w terenie) jest dostępny środek do dezynfekcji; prosimy, abyś z niego skorzystał przed umówionym spotkaniem. Warunkiem kontaktu z naszym pracownikiem jest poddanie się pomiarowi temperatury, który zostanie przeprowadzony przez  portiera. Pomiary temperatury nie są przez nas w żaden sposób rejestrowane.

Przypominamy, że podczas wizyty w naszym urzędzie, Klientów obowiązują maseczki. Pamiętaj także o zachowaniu odstępu 1,5m od innej osoby. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad. Ich kluczowym celem jest ochrona Waszego zdrowia oraz zdrowia naszych pracowników.


Due to the need to prevent the spread of SARS-CoV-2 virus, we had to change the rules of customer service at the Board of Education in Szczecin.

Dear Customer, check whether we can deal with your case electronically or by phone. If we do not have such an opportunity, call and make an appointment with a specific employee of our unit. Arranging for a specific time will avoid meeting other random people. You can find the telephone numbers of our employees HERE. If you do not know with whom you should talk about your case, call our general office desk (tel. 91 44 27 500) – you will be directed to the right person.

Once you make an appointment with our employee, do not take any accompanying persons with you. This, of course, does not apply if the accompanying person is your guardian, translator or legal representative.

At the entrance to our office (and our units outside Szczecin) a disinfectant is available; we kindly ask you to use it before the appointment. Before contact with our employee it is required for you to undergo temperature measurement, which will be carried out by the porter. We do not record temperature measurements in any way.

We remind you that during a visit to our office, customers are required to wear face masks. Also remember to keep a distance of 1.5m from another person.

Please follow the above rules. Their key goal is to protect your health and the health of our employees.