17 stycznia 2023

„Nowoczesne doradztwo zawodowe w Zachodniopomorskiem” – konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

17 stycznia 2023 roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska zainaugurowała, wraz z Piotrem Fałkiem, Przewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB, konferencję online pn. „Nowoczesne doradztwo zawodowe w Zachodniopomorskiem”. Przedsięwzięcie skierowane było do dyrektorów i doradców zawodowych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W konferencji uczestniczyła Małgorzata Gucz, Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego.

Cel i tematyka konferencji

Celem spotkania było rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także prezentacja nowoczesnych metod oraz technologii i narzędzi do prowadzenia doradztwa na miarę XXI wieku.

Podczas konferencji Grażyna Dziadkowiec, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie, omówiła doradztwo zawodowe w kontekście pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. Natomiast Piotr Fałek z Sektorowej Rady ds. Kompetencji przedstawił kluczowe znaczenie nowoczesnego doradztwa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Na koniec Bolesław Bielak, certyfikowany trener Ośrodka Rozwoju Edukacji odpowiedział na pytanie, jak realizować doradztwo zawodowe w nowoczesnej szkole.

Materiały pokonferencyjne

Prezentacje znajdują się w załączeniu.

Link do filmu.

Galeria

Załączniki