15 marca 2023

Nowe materiały CKE dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Logotyp Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wyniki diagnoz

Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/

Materiały dla uczniów i nauczycieli

Na podstawie tych wniosków opracowano materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf