14 grudnia 2022

„Nie ma kaleki, jest człowiek” – konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego

13 grudnia br., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się konferencja pt. „Nie ma kaleki, jest człowiek”. Spotkanie zainaugurowali p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz Prodziekan ds. Ewaluacji WPiA US dr Wojciech Bożek. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z naszego regionu.

Tematyka spotkania

Głównym tematem konferencji była praca z uczniem niepełnosprawnym i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podczas konferencji poruszone zostały między innymi zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz metody i możliwości wsparcia.

W ramach spotkania odbyła się również część warsztatowa w Sali Symulacji Uniwersytetu Szczecińskiego, w której symulator VR pozwolił odczuć realia, z którymi na co dzień borykają się osoby z niepełnosprawnościami.

Prelegenci i ich prezentacje

O uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkołach mówili przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji: Dominika Skoczylas, Dominika Trzeszczoń oraz Bartosz Namieciński. Natomiast Jakub Baranowski i Paweł Barabasz wprowadzili nauczycieli w świat wirtualnej rzeczywistości w uniwersyteckiej Sali Symulacji.

Podczas części wykładowej konferencji pedagog i socjoterapeutka Joanna Jakś mówiła o znaczeniu wsparcia terapeutycznego i edukacyjnego w rozwoju samodzielności dziecka. Natomiast animatorka kultury, producentka i prezes Fundacji Las Sztuki Paulina Ratajczak zaprezentowała, w jaki sposób oswoić niepełnosprawność w kontekście kulturowym. Z kolei Beata Majdak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie zajęła się praktyczną stroną edukacji włączającej.

Na koniec wystąpił neurodydaktyk i memetyk dr Marek Kaczmarzyk ze swoją prezentacją pt. „Norma w neurodydaktyce, czyli pomiędzy tym co możliwe, a tym co konieczne”.

Rok Marii Grzegorzewskiej

„Nie ma kaleki, jest człowiek” to słowa Marii Grzegorzewskiej, naukowca, pedagoga specjalnego, założycielki Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą utworzenia Instytutu, Sejm RP ogłosił rok 2022 rokiem tego wybitnego pedagoga.

Galeria

Załączniki