13 października 2021

Nauczyciele z zachodniopomorskiego laureatami konkursu „Kierunek – innowacja”

Wybrano siedemnastu nauczycieli szkół podstawowych i piętnastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych, będących laureatami konkursu „Kierunek – innowacja”. W województwie zachodniopomorskim okazały się panie Małgorzata Sandułow ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie oraz Iryna Hyrylovska z Prywatnego Technikum w Szczecinie. Serdecznie gratulujemy!

Po prawej stronie tekst: Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja” – znamy wyniki!. Po lewej stronie dłoń trzymająca żarówkę.

Konkurs „Kierunek – innowacja”

Konkurs polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej, stworzonego za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowane nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu.

Laureaci konkursu

Laureatami konkursu zostali:

Województwo Nazwa szkoły Miejscowość Imię i nazwisko nauczyciela
dolnośląskie Zespół Szkolno -Przedszkolny Serby Magdalena Marysiak
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Mjra Henryka Sucharskiego Bolesławiec Edyta Chomiaczewska
kujawsko-pomorskie Zespół Szkół Specjalnych w Koronowie Koronowo Danuta Daczkowska
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu Toruń Krzysztof Hennig
lubelskie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie Lublin Przemysław Sujka
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym Kazimierz Dolny Anna Ewa Soria
lubuskie Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach Żary Joanna Duszyńska-Sokołowska
łódzkie* Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku Radomsko Aleksandra Groszek-Solecka
Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Łódź Barbara Pilas
XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi Łódź Magdalena Wojciechowska
małopolskie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabawie Wał-Ruda Wioletta Dzik
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu Olkusz Dariusz Markiewicz
mazowieckie Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pro Futuro z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie Blizne Łaszczyńskiego Robert Baca
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Płońsk Mateusz Kacprowski
opolskie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Niemodlinie Niemodlin Joanna Lelek
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie Nysa Piotr Kocierz
podkarpackie Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli Brzyska Wola Elżbieta Śliz
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu Przemyśl Tomasz Bandrowicz
podlaskie Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach Pogorzałki Paulina Pruszyńska
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Białystok Tomasz Grzegorz Buczkowicz
pomorskie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie Łebno Ilona Hallmann
Technikum Nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Kwidzyn  Andrzej Michalik
śląskie Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Magdalena Rychwińska
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Rydułtowy Mirosława Dyka – Płonka
świętokrzyskie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pawłowie Pawłów Marzena Bracka
V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach Kielce Magdalena Słoma
warmińsko-mazurskie  Szkoła Podstawowa w Galwieciach Galwiecie Małgorzata Bitowska
Szkoła Cosinus w Olsztynie Olsztyn Adam Sękowski
wielkopolskie Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II Ostrów Wielkopolski Katarzyna Śliwińska
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
Nietążkowo Franciszek Olejniczak
zachodniopomorskie Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Koszalin Małgorzata Sandułow
Prywatne Technikum w Szczecinie Szczecin Iryna Hyrylovska

 

* – w kategorii szkół podstawowych obydwa zgłoszenia uzyskały taką samą liczbę punktów

Informacja o terminie i miejscu podsumowania konkursu zostanie przekazana laureatom na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu do konkursu oraz telefonicznie.