25 sierpnia 2022

Narada dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego – prezentacja

25.08.2022r. w Szczecinie i Koszalinie odbyły się narady dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego, inaugurujące nowy rok szkolny 2022/2023.

Najważniejsze zagadnienia z Narady

Podczas narady przedstawiono Planu Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023, omówiono wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Ponadto podsumowano wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Zaprezentowano sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 (kontrole planowe, kontrole doraźne, wspomaganie). Były także elementy związane z doradztwem metodycznym, zagadnienia dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli, zmiany w przepisach prawa, a także komunikaty dotyczące konkursów i wydarzeń organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Prezentacja

W załączeniu znajduje się materiał pokonferencyjny z narady dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego.

Prezentacja – narada z dyrektorami

Fotorelacja ze Szczecina

Fotorelacja z Koszalina

Załączniki

Narada z dyrektorami 2022 - prezentacja
Data: 2022-09-02, rozmiar: 4 MB