30 marca 2023

Nadanie sztandaru, 10-lecie oraz otwarcie strzelnicy w ZCEMiP

30 marca br. w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, wziął udział w uroczystości nadania sztandaru Technikum Morskiemu i Politechnicznemu połączonej z obchodami 10-lecia ZCEMiP oraz otwarciem wirtualnej strzelnicy. 

O szkole

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej to szkoła powstała 01 września 2012 roku po połączeniu Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Morskich. Historia obu placówek zaczęła się jednak tworzyć dużo wcześniej – pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku.

10-lecie

Z okazji Jubileuszu 10-lecia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej społeczność szkolna ufundowała nowy sztandar – symbol przynależności i tożsamości ze szkołą.

Otwarcie wirtualnej strzelnicy

Strzelnica będzie służyła przede wszystkim uczniom Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, a także członkom współpracujących ze szkołą organizacji proobronnych.

ZCEMiP przystąpiło w 2022 roku do 4. edycji konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” na realizację zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 280 tys. zł, z czego dotacja celowa ze środków MON wyniosła 200 tys. zł. 

Program „Strzelnica w powiecie” jest realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Galeria