23 marca 2020

Monitorowanie – wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych prowadzone jest monitorowanie „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych i niepublicznych szkół policealnych wytypowanych do monitorowania o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od 23 marca 2020 r. do 20 maja 2020 r.

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Załączniki