2 stycznia 2020

NIEAKTUALNE: Monitorowanie – Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich typach publicznych szkół prowadzone jest monitorowanie „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych szkół wytypowanych do monitorowania o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od 2 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Załączniki:

  • Lista wszystkich szkół zobowiązanych do wypełnienia ankiety dotyczącej monitorowania – Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Ważne

Proszę zwrócić uwagę, że poszczególne typy szkół znajdują się w osobnych arkuszach. Dyrektorów Zespołów Szkół proszę o sprawdzenie wszystkich arkuszy, gdyż może wystąpić sytuacja, kiedy trzeba będzie wypełnić osobno ankietę dla kilku typów szkół.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

Wykaz szkół
Data: 2020-01-02, rozmiar: 57 KB