2 października 2020

Monitorowanie – organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia!

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych i niepublicznych:  szkołach branżowych II stopnia prowadzone jest monitorowanie „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich szkół wytypowanych do monitorowania o dokładne wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20202021

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od października 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki