16 stycznia 2023

Materiały CKE dotyczące Egzaminu Maturalnego 2023 z języka polskiego

Na stronie CKE dostępne są kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023.

Materiały do pobrania

Materiał (16.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wybranych błędów logiczno-językowych: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/.

Omówienie materiału i wykonanie zawartych w nim ćwiczeń będzie pomocne nie tylko dla maturzystów, ale wszystkich, którzy do matury planują przystąpić, jak też uczniom, którzy teksty czytają i teksty tworzą.

Zachęcamy do korzystania i przekazywania informacji uczniom.