2 września 2021

„Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Stanisława Lema

W związku z przypadającą w 2021 roku 100. rocznicą urodzin najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie oraz przyjętą uchwałą Sejmu, ustanawiającą rok 2021 – Rokiem Stanisława Lema, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, pt. „Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Stanisława Lema.

Na zdjęciu znajduje się tablica z Godłem Polski oraz tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Odbiorca i cel przedsięwzięcia

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do uczestników zajęć w Domach Kultury z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości polskiego pisarza.

Uchwała Sejmu RP

W uchwale Sejmu RP z dnia 27 listopada 2020 r. podkreślono, że Stanisław Lem „(…) w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników jest przygotowanie inscenizacji teatralnej dotyczącej życia i twórczości pisarza. Uczestnicy mogą korzystać z gotowych utworów autora lub napisać własny scenariusz oparty na tekstach Stanisława Lema, jego biografii lub obu. Forma przedstawienia inscenizacji jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 12 listopada br. na adres kuratorium inscenizacji zarejestrowanej na nośnikach CD lub DVD lub na pamięci USB. Inscenizacja nie może przekroczyć 20 minut.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2021-09-03, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2021-09-03, rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2021-09-03, rozmiar: 16 KB