20 maja 2022

Lista laureatów konkursu na inscenizację teatralną na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

W związku z przypadającą w 2022 roku dwusetną rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz przyjętą uchwałą Sejmu, ustanawiającą rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, Zachodniopomorska Kurator Oświaty zorganizowała konkurs pt. „Czucie i wiara silniej mówi do mnie (…)” – inscenizacja teatralna na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Na granatowym tle tekst: "Czucie i wiara silniej mówi do mnie (...)". Inscenizacja teatralna na podstawie "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Konkurs dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych. W prawym dolnym rogu logotyp Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Odbiorca i cel przedsięwzięcia, zadanie uczestników

Konkurs skierowany był do uczniów klas 5 – 8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia utworów Adama Mickiewicza, które zapoczątkowany epokę romantyzmu w literaturze polskiej. Zadaniem uczestników było przygotowanie inscenizacji teatralnej na podstawie „Ballad i romansów”. Forma przedstawienia była dowolna.

Laureaci konkursu

19 maja br. odbyły się obrady Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu. Są nimi (kolejność alfabetyczna, według nazwy miejscowości):

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim,
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie,
  • Szkoła Podstawowa w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 21z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.

Gala rozdania nagród

Gala rozdania nagród odbędzie się 10 czerwca br., o godzinie 10.00, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4). W sprawie szczegółów uroczystości skontaktujemy się z laureatami.

Podczas gali zostaną ogłoszone poszczególne zajęte miejsca.