29 sierpnia 2018

List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji nowego roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Przed nami początek roku szkolnego, czyli czas wytężonej pracy. Wierzę, że wszyscy spotykamy się po wakacyjnej przerwie wypoczęci i zmotywowani do działania.

W roku szkolnym 2018/2019 szczególnie ważnym zadaniem będzie kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami, doradztwo zawodowe, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz przygotowanie uczniów do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości .

To niezwykle ważne, by przygotowując młodych ludzi do życia we współczesnym świecie, kształtując ich charaktery postawy i umiejętności  nie zapominać o wartościach ponadczasowych takich jak uczciwość, poszanowanie godności drugiego człowieka i otwartość na jego potrzeby, poczucie własnej tożsamości, umiłowanie polskiej kultury i tradycji budowanej przez wiele pokoleń Polaków.

Tożsamość jest niezwykle ważna dla każdego człowieka. Pozwala zrozumieć, kim się jest naprawdę, daje poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa, a w konsekwencji  pozwala na kreatywne i świadome funkcjonowanie w każdym społeczeństwie.

Nie mogę również pominąć kwestii wdrażanej reformy edukacji. To proces, który ciągle trwa. Pragnę podziękować dyrektorom szkół, nauczycielom, którzy od samego początku byli zaangażowani przy jej realizacji. Pragnę zapewnić Państwa o całkowitym wsparciu przy realizacji wyznaczonych przez Ministerstwo celów. Nadal będziemy wsłuchiwać się w głosy nauczycieli, uczniów i rodziców, poznawać ich opinie oraz pomagać w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele każdego dnia pracujecie nie tylko z uczniami, ale także z rodzicami, wkładając w to wiele wysiłku i zaangażowania. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczna. Życzę Wam satysfakcji z podejmowanych działań i osiąganych efektów oraz nieustającej energii w poszukiwaniu nowych, ciekawych metod pracy. Traktując swój zawód jako niezwykłą misję wypełniajcie go pasją pełną nowych wyzwań.

Drodzy Uczniowie korzystajcie ze wszystkich szans jakie daje Wam szkoła, angażujcie się w życie szkoły, bądźcie mądrymi i świadomymi obywatelami naszego kraju. Cieszcie się sukcesami, a wszelkie niepowodzenia niech będą dla Was dobrze wykorzystaną lekcją. Pamiętajcie, że każda porażka to kolejny kamyk do Waszego doświadczenia. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, realizacji planów i zamierzeń oraz odwagi w podążaniu za marzeniami.

Drodzy Rodzice jesteście bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Wasze zaangażowanie i wsparcie dla nauczycieli jest nieocenione. Życzę Wam, abyście mogli każdego dnia cieszyć się z postępów swoich pociech i wspólnie z nimi odkrywać niezwykły świat wiedzy.

Niech nowy rok szkolny 2018/2019 będzie dla Wszystkich rokiem pomyślnym, pełnym sukcesów i osobistej satysfakcji.

Z poważaniem,
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

 

Załączniki

List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
Data: 2018-08-29, rozmiar: 468 KB