31 sierpnia 2018

Lekcje o tematyce niepodległościowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych,
z terenu województwa zachodniopomorskiego,

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.W związku z tym, w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, zapraszamy wszystkich nauczycieli z terenu woj. zachodniopomorskiego, aby w dniach 11 października – 11 listopada, przeprowadzili lekcje o tematyce niepodległościowej. Umożliwi to młodzieży lepsze zrozumienie doniosłych i przełomowych wydarzeń w dziejach Polski.

Chcemy by nasi uczniowie otrzymali rzetelną wiedzę o Tych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnej ojczyźnie, ale przede wszystkim chcemy rozbudzić w nich głód tej wiedzy, chęć dążenia do poszukiwań informacji o tamtych wydarzeniach, szukania autorytetów w tamtych bohaterach.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań na rzecz edukacji historycznej i wychowania ku wartościom patriotycznym.

W załączeniu zamieszczamy linki do materiałów edukacyjnych.

Załączniki