10 lipca 2020

Laureaci XXXI Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” nagrodzeni

10 lipca br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz w Delegaturze w Koszalinie, odbyły się równolegle uroczystości przyznania nagród laureatom XXXI Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontiéres” („Matematyka bez Granic”), organizowanego pod auspicjami Rady Europy.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która wraz z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty panem Bogusławem Ogorzałkiem wręczyła wygranym puchary.

Główną ideą przedsięwzięcia jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata. Konkurs ma na celu podniesienie: zainteresowania uczniów matematyką, kształtowania umiejętności pracy w grupach oraz stopnia opanowania języków obcych.

Uczestnicy „Matematyki bez Granic” musieli rozwiązać zadania o różnym stopniu trudności, zróżnicowanych pod względem materiału teoretycznego. Jedno z poleceń podane było w obcym języku. Uczniowie musieli przetłumaczyć i rozwiązać zadanie oraz podać wynik w wybranym języku obcym. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – Senior (klasy ósme szkół podstawowych i klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych) oraz Junior (klasy piąte i szóste szkół podstawowych).

Organizatorem przedsięwzięcia w Regionie Lubusko – Zachodniopomorskim było Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski.

Polscy uczniowie uczestniczyli w matematycznych zmaganiach już po raz dwudziesty ósmy, a w naszym regionie w Konkursie wzięło udział łącznie 207 klas z 73 szkół.

Poniżej przedstawiamy laureatów z województwa zachodniopomorskiego:

Kategoria szkół ponadpodstawowych:

  • Klasa IA, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Duboisa w Koszalinie (1. miejsce w Regionie, 6. lokata w Polsce).
  • Klasa IP, I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku (1. miejsce w Regionie, 6. lokata w Polsce).
  • Klasa IA, I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku (2. miejsce w Regionie, 7. lokata w Polsce).
  • Klasa IA4, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Duboisa w Koszalinie (2. miejsce w Regionie, 7. lokata w Polsce).
  • Klasa Img, II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie (2. miejsce w Regionie, 7. lokata w Polsce).

Kategoria ósmych klas szkół podstawowych:

  • Klasa 8A, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie, (1. miejsce w Regionie, 5. lokata w Polsce).

Kategoria klas piątych i szóstych szkół podstawowych:

  • Klasa 6C, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie, (1. miejsce w Regionie, 3. lokata w Polsce).
  • Klasa 6F, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, (2. miejsce w Regionie, 7. lokata w Polsce).

Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uroczystość w Szczecinie – zdjęcia

Uroczystość w Koszalinie – zdjęcia