16 marca 2022

Laureaci nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ogłosił laureatów nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021.

Cel przedsięwzięcia

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to zadanie o ogromnej wadze społecznej, którego znaczenie wzrosło jeszcze w trakcie pandemii COVID-19. Jak pokazują m.in. badania IPZIN, przedłużająca się pandemia i związany z nią reżim sanitarny spowodowały znaczące pogorszenie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Wobec tak trudnych wyzwań, jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją.

Gala, na którą teraz zapraszamy, jest już drugą edycją. Celem inicjatywy jest docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Inicjatywa ta wpisuje się w priorytety 1 i 4 MEiN na rok szkolny 2021/2022, które podkreślają znaczenie wychowania, profilaktyki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów.

Nagranie z gali

Podsumowanie gali: https://youtu.be/UcFrcPtjjN0

Pełne nagranie z gali: https://youtu.be/I4KoV3v-Uxo