14 lutego 2019

Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Akademia Sztuki w Szczecinie zawarły porozumienie

14 lutego br., w Akademii Sztuki w Szczecinie, odbyła się konferencja prasowa, podczas której doszło do uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty panią Magdaleną Zarębską – Kuleszą i Rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie panem Dariuszem Dyczewskim.

Porozumienie zostało zawarte w związku z przypadającą w 2019 roku 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie i twórcy polskiej opery narodowej oraz w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. 

Podczas konferencji Zachodniopomorski Kurator Oświaty przedstawiła ideę i cele zawartego porozumienia, planowane działania oraz zadania Kuratorium Oświaty w ramach umowy, natomiast Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie mówił o najważniejszych elementach będących przedmiotem działań edukacyjnych kierowanych do uczniów zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki oraz o zadaniach Akademii Sztuki w tym obszarze.

Uroczystość uświetnił występ Daiany Aksamit, z klasy dr Heleny Zubanovich, przy fortepianie towarzyszyła Vładysłava Udod.

W załączniku prezentujemy harmonogram wydarzeń kierowanych do dzieci, młodzieży i nauczycieli w ramach podpisanego porozumienia.

Załączniki

Harmonogram wydarzeń
Data: 2019-02-14, rozmiar: 296 KB