29 listopada 2018

Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” dla Zespołu Szkół w Rewalu

28 listopada br., w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W wydarzeniu uczestniczyły: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz starszy wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Daniela Arciszewska.

Podczas uroczystej gali Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” z rąk Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN pani Agnieszki Ludwin i Przewodniczącej Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu profesor dr hab. med. Barbary Woynarowskiej – współtwórczyni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie otrzymała dyrektor Zespołu Szkół w Rewalu pani Jolanta Tomczuk – Zając oraz szkolny koordynator akcji pani Agnieszka Gutowska.

Krajowy Certyfikat nadaje przedszkolu lub szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole czy szkoła pracuje zgodnie z modelem przedszkola i szkoły promujących zdrowie oraz wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

W 2018 r. Centralna Kapituła nominowała 35 przedszkoli i 29 szkół z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Przynależność do sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla szkoły/przedszkola, a jednocześnie zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami i przedszkolami w województwie zachodniopomorskim czy też w Polsce.

Szkoły i przedszkola należące do sieci tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań.

Doceniając różnorodne i systematyczne działania szkół i przedszkoli w zakresie edukacji zdrowotnej, serdecznie zapraszam kolejne szkoły i przedszkola do współpracy w gronie Zachodniopomorskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, która daje możliwość uzyskania Wojewódzkiego i Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce szkoły i organy prowadzące – edukacja – edukacja prozdrowotna.