2 października 2019

Konkurs Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pt. „Cztery pory roku z pejzażami województwa zachodniopomorskiego”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza konkurs plastyczny pt.„Cztery pory roku z pejzażami województwa zachodniopomorskiego”, adresowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest przedstawienie przez młodych artystów najciekawszych według nich plenerów i miejsc charakterystycznych, symboli ich najbliższego otoczenia, regionu, które udało im się uchwycić wiosną, latem, jesienią i zimą.

Charakterystyczne miejsca z otoczenia to widoki industrialne, ruiny, zabytki, specyficzne ukształtowanie natury.

Praca powinna być wykonana w dowolnym formacie nie większym niż A3,  techniką rysunku (np.: ołówek, kredki, pastele tusz, patyk, węgiel, pędzel, piórko) lub malarską (dowolny rodzaj farb na kartonie, sztywnym papierze), a także dowolnie wybraną techniką typu: sgraffito (na odpowiednim papierze), akwarela, tempera, gwasz, itp.

Pracę należy dostarczyć bądź przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, do dnia 4 listopada 2019 r. Decyduje data fizycznego wpływu pracy do Kuratorium Oświaty.

Najciekawsze prace zostaną wydane w formie kalendarza.

W załączniku znajdują się Regulamin konkursu oraz Załączniki.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-10-02, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 1 i nr 2
Data: 2019-10-02, rozmiar: 18 KB