24 lutego 2020

Konkurs „Zachodniopomorskie Porty oczami dziecka”

W związku z przypadającą w 2020 roku 70. rocznicą polskiej administracji w Portach Szczecin i Świnoujście, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA organizują konkurs pn. „Zachodniopomorskie Porty oczami dziecka”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci z zachodniopomorskich przedszkoli.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z działalnością i znaczeniem w regionie portów w Szczecinie i Świnoujściu. Uczestnicy przedsięwzięcia wykonują pracę po uprzednio przeprowadzonych zajęciach, przybliżających działalność i znaczenie portów.

Prace należy przesłać wraz z załącznikami, o których mowa w załączonym Regulaminie, na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecinie, z dopiskiem Konkurs „Zachodniopomorskie Porty oczami dziecka”, do dnia 10 kwietnia br. Liczy się data faktycznego wpłynięcia pracy.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach, podpisanego 24 lutego br., porozumienia pomiędzy Kuratorium a Zarządem Portów.

W załączniku znajdują się Regulamin konkursu oraz materiały edukacyjne do wykorzystania podczas przeprowadzenia zajęć.

Załączniki

Regulamin
Data: 2020-02-24, rozmiar: 397 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2020-02-24, rozmiar: 287 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2020-02-24, rozmiar: 290 KB
1. Materiał edukacyjny
Data: 2020-02-24, rozmiar: 4 MB
2. Materiał edukacyjny
Data: 2020-02-24, rozmiar: 474 KB
3. Materiał edukacyjny
Data: 2020-02-24, rozmiar: 640 KB
4. Materiał edukacyjny
Data: 2020-02-24, rozmiar: 37 KB