20 grudnia 2018

Konkurs „Tylko we Lwowie…” Gala rozdania nagród

20 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się Gala rozdania nagród w konkursie „Tylko we Lwowie…” Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku.

Organizatorami konkursu byli Wojewoda Zachodniopomorski pan Tomasz Hinc oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

W uroczystości rozdania nagród wzięli udział: Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie pan Krzysztof Kowalczyk – członek Komisji Konkursowej.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia było ukazanie roli jaką Kresy Wschodnie odegrały w dziejach Polski w pierwszej połowie XX wieku oraz popularyzacja poglądu głoszącego, że historia, tradycje, dorobek kulturowy i materialny Kresowiaków stanowią ważny element tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Konkurs był wydarzeniem realizowanym w ramach projektu własnego Wojewody Zachodniopomorskiego „Niepodległa 2018 – Pomorze Zachodnie Powojenna Ojczyzna Kresowiaków”.

W etapie szkolnym przedsięwzięcia wzięło udział 225 uczniów. Do etapu wojewódzkiego konkursu przeszło 77 uczestników.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

1 miejsce – Wojciech Szulkowski, I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie (46 pkt.)
2 miejsce – Gabriel Ogorzałek, I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie (43 pkt.)
3 miejsce – Alicja Zielińska, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (41 pkt)
4 miejsce – Michał Żulpo, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (41 pkt.)
5 miejsce – Michał Chawryło, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (40 pkt.)
6 miejsce – Kacper Ludwiczak, II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie (36 pkt.)
                   Michał Czerepaniak, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (36 pkt.)
                   Amelia Macewicz, XI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (36 pkt.)
7 miejsce – Aleksandra Majka, V Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (35 pkt.)
8 miejsce – Michalina Pawłowska, IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (35 pkt.)

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Fotorelacja z etapu wojewódzkiego konkursu

Fotorelacja z Gali rozdania nagród