27 maja 2024

Konkurs ORE dla szkół podstawowych – wdrażanie modułowych e-podręczników

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszamy wszystkie publiczne szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”. W ramach pilotażu nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi. Wezmą także udział w kompleksowym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia korzystania z modułowych e-podręczników i ZPE oraz warsztatach rozwijających umiejętność pracy z modułowym e-podręcznikiem. 

Nauczyciele otrzymają też stałe indywidualne wsparcie mentora, który jest ekspertem merytorycznym z danego przedmiotu oraz wsparcie z wykorzystania ZPE w zakresie tworzenia i modyfikacji modułowych e-podręczników.

Udział w pilotażu jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o konkursie na stronie ORE pod linkiem: https://tiny.pl/ddht3

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w załączniku pod linkiem: https://tiny.pl/dfc27

Poradnik jak korzystać z modułowych e-podręczników w załączniku pod linkiem: https://tiny.pl/dfc2l