2 marca 2020

Konkurs na plakat związany z 40. rocznicą Porozumień Sierpniowych „Nie zapomnijcie tamtych dni…”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Nie zapomnijcie tamtych dni…”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest zaprezentowanie wiedzy i talentów plastycznych dzieci oraz młodzieży poprzez stworzenie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z podpisaniem Porozumień Sierpniowych w 1980 roku w Szczecinie oraz Szczecińskim Sierpniem 1980.

W 2020 roku przypada 40. rocznica tych wydarzeń. Z tej okazji zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do zorganizowania lekcji poglądowych wiedzy o społeczeństwie lub historii związanych z tematyką konkursu, a tym samym umożliwienie uczniom lepszego zrozumienia doniosłych i przełomowych wydarzeń w dziejach regionu zachodniopomorskiego i rzetelnego przygotowania się do udziału w konkursie.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań na rzecz popularyzowania wśród uczniów zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy na temat wydarzeń sierpniowych 1980 roku, które bez wątpienia stanowią ważny element edukacji historycznej, regionalnej, a także wychowania ku wartościom patriotycznym.

Konkurs organizowany jest w ramach podpisanego porozumienia przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorami Archiwum Państwowego w Szczecinie i Koszalinie. Celem tego porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz edukacji historycznej, archiwalnej i regionalnej dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek.

W załączeniu zamieszczamy Regulamin konkursu oraz materiały edukacyjne wraz z literaturą dla uczniów.

Załączniki

Materiały edukacyjne
Data: 2020-03-02, rozmiar: 3 MB
Linki do tekstów, literatura
Data: 2020-03-02, rozmiar: 16 KB
Nie zapomnijcie tamtych dni - tekst
Data: 2020-03-02, rozmiar: 24 KB
Regulamin
Data: 2020-03-03, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2020-03-03, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2020-03-03, rozmiar: 16 KB