18 lutego 2021

Konkurs na plakat pt. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat pt. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest zaprezentowanie wiedzy i talentów plastycznych dzieci oraz młodzieży poprzez stworzenie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

W 2021 roku przypada 230. rocznica tego wydarzenia. Z tej okazji zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do zorganizowania lekcji poglądowych wiedzy o społeczeństwie lub historii związanych z tematyką konkursu, a tym samym umożliwienie uczniom lepszego zrozumienia przełomowego wydarzenia w dziejach naszego narodu i rzetelnego przygotowania się do udziału w konkursie.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań na rzecz popularyzowania wśród uczniów zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie to bez wątpienia stanowi ważny element edukacji historycznej, a także wychowania ku wartościom patriotycznym.

Konkurs organizowany jest w ramach podpisanego porozumienia przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie. Celem tego porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz edukacji historycznej, archiwalnej i regionalnej dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek.

Termin przesłania plakatów: do 16 kwietnia 2021 roku.

W załączeniu zamieszczamy Regulamin konkursu oraz materiały edukacyjne wraz z literaturą dla uczniów.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2021-02-18, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2021-02-18, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2021-02-18, rozmiar: 16 KB
Konstytucja 3 Maja - wprowadzenie
Data: 2021-02-18, rozmiar: 36 KB
Konstytucja 3 Maja - załącznik 1
Data: 2021-02-18, rozmiar: 5 MB
Konstytucja 3 Maja - załącznik 2
Data: 2021-02-18, rozmiar: 23 MB
Konstytucja 3 Maja - załącznik 3
Data: 2021-02-18, rozmiar: 32 MB
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Data: 2021-02-18, rozmiar: 155 KB