24 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022” – aktualizacja

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać na adres mailowy egwizd@kuratorium.szczecin.pl.

Ręka trzymająca żarówkę i napis Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”.

Więcej o przedsięwzięciu

Konkurs „Kierunek – Innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Terminy

  • czerwiec 2022 – 29 lipca 2022 roku – czas trwania konkursu,
  • do 29 lipca 2022 roku – zgłoszenie do Konkursu przez nauczyciela,
  • do 26 sierpnia 2022 roku – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
  • do 30 września 2022 roku – wyłonienie laureatów Konkursu przez komisję powołaną przez organizatora Konkursu,
  • do 14 października 2022 roku – zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Materiały

Aktualizacja komunikatu

Szczegóły znajdują się w załączniku.

 

Załączniki

Zmiana regulaminu Kierunek - Innowacja
Data: 2022-08-04, rozmiar: 19 KB